In het NederLands van het Koning Willem I College

Maak online kennis met de nieuwe methode Nederlands en Burgerschap voor het mbo, ontworpen voor en door het Koning Willem I College. Op de pagina Extra onderwijs staan de nieuwste tools voor lesgeven op afstand, handige tips over feedback geven en moderne filmpjes over taal in de media.

Nieuwsgierig geworden? Neem een kijkje in het lesmateriaal:

Nederlands 2F

Studenten worden in deze les geconfronteerd met het belang van schrijfonderwijs. Ter voorbereiding op het examen Schrijven maken ze kennis met kleine alledaagse schrijffouten die grote gevolgen kunnen hebben. Op deze manier leren ze dat schrijfonderwijs niet alleen belangrijk is om het schrijfexamen succesvol af te ronden. Zij leren ook dat kennis over schrijfvaardigheid bijdraagt aan een goede start als beginnend beroepsbeoefenaar en deelnemer aan de maatschappij.

Nederlands 3F

Examentraining Lezen  niveau 3F. In deze les oefen je op een uitdagende manier jouw skills van het begrijpend lezen ter voorbereiding op het Centraal Examen. Je gaat oefenen met het zelf bedenken van een titel, tussenkopjes en signaalwoorden om verbanden aan te brengen in de tekst

Taaldossier opdracht 1

In het gedeelte Taaldossier van het Taalportfolio verzamelt de student eigen werk, zoals brieven, verslagen, e-mails, verslagen of bewijzen van project- of stagewerk.
In deze generieke taalopdracht maakt de student een krant met berichten die gaan over de opleiding

Voortgangstoets 2F

Deze toets bestaat uit zes onderdelen: de verwachting, werkwoordspelling, zinsontleding, leesvaardigheid, schrijfvaardigheid, feedback op eigen werk en een plan van aanpak.

Nederlands en burgerschap 2F

Het beroepsonderwijs moet jongeren opleiden tot kritische, zelfredzame werknemers. In deze les werken studenten middels verschillende werkvormen aan lees-, luister- en schrijfopdrachten over De Nederlandse Grondwet. Deze les biedt ruimte voor klassikale discussie, maar kan ook zelfstandig gemaakt worden.

Iedere les is een taalles“.

– Prof. Dr. E. Elbers

Mede mogelijk gemaakt door: