Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van http://www.nederlandskw1c.com, zoals deze beschikbaar is gesteld door M. Hermes. In deze disclaimer wordt beschreven onder welk voorbehoud de informatie op deze website aan u wordt aangeboden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij M. Hermes ten behoeve van het Koning Willem I College te ‘s-Hertogenbosch.

Geen garantie op juistheid

M. Hermes streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kan daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaard worden.

Ook behoudt zij zich het recht voor om de informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Tevens aanvaardt zij geen aansprakelijkheid voor de staat waarnaar via hyperlinks wordt verwezen.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van http://www.nederlandskw1c.com op deze pagina.