Taalportfolio student


Het Taalportfolio bestaat uit drie onderdelen: Taalpaspoort + Taalbiografie en het Taaldossier.

  • Download de drie basis documenten en sla ze op op jouw computer.
  • Maak de nulmeting. Probeer daarna zelf of met een klasgenoot aan de antwoorden te komen.
  • Vul de resultaten van de nulmeting in in de Taalbiografie.
  • Nu ben je klaar om te starten met de opdrachten voor in het Taaldossier.
  • De Taalbiografie werk je aan het eind van iedere periode bij.

Taaldossier – Periode 1