Leeskracht

Door Els Stronks

De afgelopen weken pleitte Stine Jensen er in de NRC voor niet meer in te zetten op leesplezier om de toenemende ontlezing onder Nederlandse jongeren te verhelpen, maar op leesstraf. Jongeren verplicht boeken laten lezen waarin ze iets over zichzelf en de wereld leren. Gawie Keyser waarschuwde daarop in dezelfde krant dat verplichte kost jongeren helemaal het leesplezier zal ontnemen. 

Als historisch letterkundige bekijk ik de ontlezing in Nederland – vanuit beroepsdeformatie – in historisch perspectief. En dan lijkt een andere oplossing dan leesplezier dan wel leesstraf veel meer voor de hand te liggen, namelijk: geef jongeren leeskracht, door lezen en zelf schrijven aan elkaar te koppelen en ze zo meer inhoudelijke, analytische scherpte te geven. Nadenken over hoe we jongeren leeskracht geven, kan ons uit de te nauwe discussie over leesplezier halen.

Lees verder…