Taalportfolio


Naast de reguliere lessen werkt de student aan een eigen taalportfolio: het startniveau bepalen, de leerdoelen vastleggen, vorderingen bijhouden, reflecteren op eigen leerproces en leeractiviteiten documenteren binnen en buiten de school.

In het dossiergedeelte van een taalportfolio verzamelt de student eigen werkstukken. Deze werkstukken illustreren het eigen leerproces en dienen als bewijzen van bekwaamheid waarmee de student laat zien dat een bepaald taalniveau bereikt is.

Kwalificatiedossier

Een kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel en een of meer profieldelen. Het basisdeel bevat de generieke onderdelen Nederlandse taal, rekenen, loopbaan en burgerschap en Engels (uitsluitend voor niveau 4). Verder bevat het gemeenschappelijke elementen, die gelden voor alle kwalificaties in het dossier: kerntaken, werkprocessen, vakkennis, vaardigheden en houdingsaspecten.